Cjenovnik je informativnog karaktera za više informacija možete nas kontaktirati ovdje.

OPĆA MEDICINA
PRVI PREGLED 40,00 KM
KONTROLA 25,00 KM
KONSULTACIJA 15,00 KM
VASKULARNA DIJAGNOSTIKA
KOLOR DOPLER KRVIH SUDOVA( 1 EXTERMITET ) 70,00 KM
KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA ( 2 EXTREMITETA) 100,00 KM
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KOMPRESIVNO PREVIJANJE 40,00 KM
KOLOR DOPLER ABDOMINALNE, RENALNE ARTERIJE 60,00 KM
HIRURGIJA
SKLEROZACIJA ( UKLANJANJE ) VENA PJENOM 500,00 KM
PREGLED HIRURGA 50,00 KM
KONTROLA HIRURGA 30,00 KM
INCIZIJA ATEROMA I APCESA SA ANESTEZIJOM 120,00 KM
EXTRAKCIJA NOKTA 150,00 KM
EXTRAKCIJA MANJIH BENIGNIH TUMORA SA ANESTEZIJOM 200,00 KM
SKIDANJE KONACA 15,00 KM
OBRADA RANE BEZ SUTURA 50,00 KM
OBRADA RANE SA SUTURAMA 70,00 KM
UKLANJANJE MASNOG TKIVA 100,00 KM
EXTRAKCIJA STRANOG TIJELA 80,00 KM
OBRADA OPOEKOTINA 100,00 KM
ENDOKRINOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
KLINIČKI PREGLED( ŠTITNA ŽLIJESZDA) 50,00 KM
UZV PREGLED ŠTITNE ŽLIJEZDE 40,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
KLINIČKI PREGLED I UZV 90,00 KM
KLINIČKI PREGLED, UZV + HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE 110,00 KM
INTERNISTIČKA DIJAGNOSTIKA
INTERNISTIČKI PREGLED 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
UZV ABDOMENA I BUBREGA 60,00 KM
UZV PO ORGANU 20,00 KM
UZV BUBREGA 35,00 KM
UZV PROSTATE 25,00 KM
UZV TESTISA 25,00 KM
UZV VRATA 45,00 KM
UZV DOJKE I AXILA 45,00 KM
UZV POVRŠNOG ORGANA 25,00 KM
KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
KARDIOLOŠKI PREGLED 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
UZV SRCA 70,00 KM
EKG SA OČITANJEM 15,00 KM
KARDIOLOŠKI PREGLED, EKG, UZV SRCA 120,00 KM
ERGOMETRIJA 90,00 KM
HOLTER EKG ( 24 sata) 90,00 KM
HOLTER PRITISKA (24 sat) 60,00 KM
GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
GINEKOLOŠKI PREGLED 40,00 KM
HPV-PCR METODOM 120,00 KM
CMU ( klamidija,mikoplazma,ureoplazma) PCR 120,00 KM
CMU(klamidija,mikoplazma,ureoplazma)+HPV 200,00 KM
PAPA TEST SA OČITANJEM 40,00 KM
UZV DIJAGNOSTIKA 40,00 KM
PROPUHIVANJE JAJOVODA 100,00 KM
GINEKOLOŠKI PREGLED+PAPA+UZV 110,00 KM
OBRADA TRUDNICE SA UZV 50,00 KM
OBRADA TRUDNICE 10,00 KM
CTG 10,00 KM
UGRADNJA SPIRALE I 70,00 KM
UGRADNJA SPIRALE II 50,00 KM
VAĐENJE SPIRALE 20,00 KM
KOLPOSKOPIJA 50,00 KM
POLIPEKTOMIJA 100,00 KM
EXPOLORATIVNA KIRETAŽA 150,00 KM
BIOPSIJA GRLIĆA SA KOPLOSKOPIJOM 150,00 KM
DERMATOVENEROLOGIJA
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
DERMATOSKOPIJA 20,00 KM
UROLOGIJA
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
UZV TESTISA ( DOPLER) 50,00 KM
UGRADNJA KATETERA 45,00 KM
SKIDANJE KONDILOMA 50,00 KM
OTORINOLARINGOLOGIJA
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
ISIRANJE UHA 15,00 KM
PSIHOLOGIJA
OBRADA PSIHOLOGA 60,00 KM
SVAKI OBLIK TERAPIJE 30,00 KM
NEUROLOGIJA/NEUROPSIHIJATRIJA
PREGLED SPECIJSLAISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
COLOR DOPLER CAROTIDA VRATA 90,00 KM
OFTALMOLOGIJA
PREGLED SPECIJSLALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
VAĐENJE ŠPENE 100,00 KM
MJERENJE OČNOG TLAKA 15,00 KM
PEDIJATRIJA
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
UZV MOZGA DOJENČADI I NOVOROĐENČADI 50,00 KM
UZV ABDOMENA 50,00 KM
DIJABETOLOGIJA
PREGLED SPECIJALISTE DIJABETOLOGA/ENDOKRINOLOGA 60,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
REUMATOLOGIJA
PREGLED SPECIJALISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
NEUROHIRURGIJA
PREGLED SPECIJALISTE NEUROHIRURGA 50,00 KM
KONTORLA 30,00 KM
ORTOPEDIJA
PREGLED SPECIJSLISTE 50,00 KM
KONTROLA 30,00 KM
POSTAVLJANJE GISPSA 55,00 KM
UZV KUKOVA 35,00 KM
UZV JEDNOG ZGLOBA 35,00 KM
UZV DVA ZGLOBA 60,00 KM
PLAZMA TERAPIJA 450,00 KM
PLAZMA TERAPIJA 2 500,00 KM
BLOKADA 30,00 KM
PRONOLIS 1,6 120,00 KM
PRONOLIS 2,2 310,00 KM
PRONOLIS 2,5 380,00 KM
SYNOLIS VA 300,00 KM